Privatumo sąlygos

1. Bendrosios nuostatos

Šios privatumo sąlygos (toliau – Sąlygos) nustato pagrindinius principus bei tvarką, kuria remiantis elektroninėje parduotuvėje dovanos.net, esančioje interneto adresu https://dovanos.net (toliau – dovanos.net), tvarkomi lankytojų (fizinių asmenų) (toliau vadinama – Jūs) asmens duomenys.

elektroninėje parduotuvėje dovanos.net Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis šių Sąlygų, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.

2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Mes pripažįstame ir gerbiame kiekvieno asmens, kuris apsilanko elektroninėje parduotuvėje dovanos.net ir naudojasi paslaugomis per elektroninę parduotuvę dovanos.net, konstitucinę teisę į privatumą. Mes galime rinkti ir panaudoti Jūsų asmens duomenis (pvz. vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą bei kitą Jūsų elektroninėje parduotuvėje dovanos.net tinklapiuose registracijos formoje nurodytą informaciją) tam, kad:

apdorotume Jūsų pateiktas informacijos paieškos užklausas elektroninėje parduotuvėje dovanos.net, prekių ir (arba) paslaugų (toliau kartu – paslaugų) užsakymus;
kitu apibrėžtu tikslu, įskaitant Jūsų asmens duomenų tvarkymą rinkodaros tikslais, mes tvarkome tik gavę atskirą išankstinį Jūsų sutikimą.
3. Ne asmeninių duomenų tvarkymas

Ne asmeniniai Jūsų duomenys, t.y. duomenys, susiję su Jūsų elektroninėje parduotuvėje dovanos.net ir (arba) pasinaudojus elektroninėje parduotuvėje dovanos.net, užsakomomis paslaugomis, gali būti anonimiškai tvarkomi statistikos tikslais, atliekant statistinius tyrimus. Bet kuriuo atveju, toks duomenų tvarkymas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybės. Mes pasiliekame teisę atskirais atvejais anonimišką statistinę informaciją perduoti trečiosioms šalims.

4. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Šiose Sąlygose nurodytais atvejais tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes pasiliekame teisę juos pateikti trečiosioms šalims tiktai remiantis šių Sąlygų 2 dalyje apibrėžtais tikslais ir tik tokia apimtimi, kiek būtina tiems tikslams pasiekti.

Mes neatskleisime trečiosioms šalims Jūsų asmens duomenų jokiais kitais atvejais nei nustatyta šiose Sąlygose, prieš tai negavę išankstinio Jūsų sutikimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus mes privalėsime tai padaryti.

5. Informacija Jūsų kompiuteryje

Mes pasiliekame teisę įrašyti informaciją (paprastai žinomą „cookie“ pavadinimu) į Jūsų kompiuterį, kai Jūs lankotės elektroninėje parduotuvėje dovanos.net. Jie skirti atvaizduoti prekes kurias jūs nesenai pežiūrėjote ir/ar norite palyginti su kitomis prekėmis. Šią informaciją galite ištrinti iš savo kompiuterio ar ją užblokuoti, pataisydami savo kompiuteryje esančios interneto naršyklės nuostatas.

6. Asmens duomenų pateikimas ir atnaujinimas

Tam, kad mes galėtume efektyviai ir tiksliai vykdyti Jūsų užklausas, paslaugų užsakymus elektroninėje parduotuvėje dovanos.net, mes turime gauti iš Jūsų kuo tikslesnius duomenis. Todėl Jūs elektroninėje parduotuvėje dovanos.net pateiktose registracijos formose turite nurodyti apie save tikslius duomenis arba, jiems pasikeitus, juos nedelsiant atnaujinti pats.

7. Trečiųjų šalių tinklalapiai

Mes neatsakome už Jūsų asmens duomenų tvarkymą per tretiesiems asmenims priklausančius interneto tinklalapius. Mes neatsakome už trečiųjų šalių tinklalapių privatumo Sąlygas bei veiklą net ir tais atvejais, kai į juos Jūs patenkate per elektroninėje parduotuvėje dovanos.net esančias nuorodas.
Mes rekomenduojame susipažinti su kiekvieno ne mums priklausančio aplankyto tinklalapio privatumo Sąlygomis atskirai.

8. Asmens duomenų saugumas

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis elektroninėje parduotuvėje dovanos.net, mes naudojamės saugiomis organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis, kurios tinkamai apsaugo šiuos duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo visų kitų neteisėtų veiksmų.

9. Pranešimai

Jei turite pageidavimų ar pretenzijų, susijusių su dovanos.net, susisiekite su mumis telefonu 8 687 12043 arba elektroniniu paštu.

10. Sutikimas

PATEIKDAMI SAVO ASMENS DUOMENIS Į TINKALAPIUS, JŪS SUTINKATE, KAD ŠIE DUOMENYS BŪTŲ TVARKOMI ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE DOVANOS.NET KAIP IŠDĖSTYTA ŠIOSE SĄLYGOSE.

11. Sąlygų keitimas

Mes turime teisę iš dalies arba pilnai keisti šias Sąlygas pranešdami apie tai Jums elektroninėje parduotuvėje dovanos.net ir (arba) Jūsų nurodytu elektroniniu pašto adresu. Jei Jūs naudositės elektroninėje parduotuvėje dovanos.net po to, kai pakeitimai bus atlikti, tai reikš, kad Jūs su jais sutinkate.

12. Informacija apie asmens duomenis

Pirkėjas turi teisę nemokamai gauti informaciją apie Jūsų pateiktus ir išsaugotus duomenis, juos keisti, blokuoti ar ištrinti kreipdamasis į Pardavėją adresu Kretingos g. 8-31, Klaipėda, telefonu 8 687 12043 arba el. paštu pagalba@dovanos.net.

Pirkėjas turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienerius metus kreipdamasis į Pardavėją adresu Kretingos g. 8-31, Klaipėda, telefonu 8 687 12043 arba el. paštu pagalba@dovanos.net.

Pirkėjas turi teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų kreipdamasis į Pardavėją adresu Kretingos g. 8-31, Klaipėda, telefonu 8 687 12043 arba el. paštu pagalba@dovanos.net.

13. Baigiamosios nuostatos

Šioms Sąlygoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
Visi kilę ginčytini klausimai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Susitarimo nepasiekus – Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.